Skip to main content Skip to footer

Kan man använda silvertejp som eltejp?

Undrar du över om man kan använda silvertejp som eltejp? Svaret på frågan är inte helt enkelt. Både typerna av tejp har olika egenskaper som passar för olika tillfällen. I den här artikeln redogör vi för när silvertejp kan vara ett lämpligt alternativ, och vid vilka situationer du bör välja eltejp istället.

Viktiga egenskaper

För att avgöra huruvida silvertejp kan ersätta eltejp i en särskild situation, är det viktigt att vara införstådd med deras viktigaste egenskaper: 

Eltejp

 • Ledningsförmåga: Utmärkt. Lämplig för att skapa elektriska anslutningar.  
 • Isoleringsegenskaper: Goda. Skyddar kablar mot kortslutningar.
 • Värmebeständighet: Ja. Kan användas i miljöer med höga temperaturer.
 • Hållbarhet: Mycket hållbar, tål väder och vind.
 • Mekanisk styrka: God. Kan användas för att fästa kablar och andra föremål.

Silvertejp

 • Ledningsförmåga: Relativt god, men inte lika bra som eltejp.
 • Isoleringsegenskaper: Goda. Lämplig för att täcka kablar och förhindra kortslutningar.
 • Värmebeständighet: Relativt. Kan smälta eller deformeras i miljöer med höga temperaturer.
 • Hållbarhet: Relativt. Kan försämras med tiden på grund av UV-strålning och fukt.
 • Mekanisk styrka: God. Kan användas för att fästa kablar och andra föremål. 

När kan man använda silvertejp som eltejp?

I vissa situationer kan silvertejp vara ett rimligt substitut till eltejp, men i sådana situationer är det även viktigt att vara medveten om dess begränsningar. 

 • Tillfälliga reparationer: Vid tillfälliga reparationer av kablar, exempelvis för att fixa en trasig sladd till en lampa.
 • Lågspänningsanslutningar: För lågspänningsanslutningar, som att koppla ihop kablar till en batteridriven enhet.
 • Markering av kablar: Kan användas till att markera kablar med olika färger för att underlätta identifiering.
 • Nödsituationer: När du inte har tillgång till eltejp. 

När bör man använda eltejp istället?

 • Permanenta anslutningar: Den är inte är lika hållbar eller pålitlig som eltejp.
 • Högspänningsanslutningar: Kan leda till kortslutningar eller brand – silvertejp bör därför aldrig användas för högspänningsanslutningar. 
 • Våt miljö: Kan förlora sin ledningsförmåga och isoleringsegenskaper i denna miljö.
 • Högtempererade miljöer: Kan smälta eller deformeras i miljöer med höga temperaturer.