Skip to main content Skip to footer

Försäljningsvillkor

Dessa villkor är gällande om inget annat är avtalat mellan Skandiatape och kund.

Offert
Alla offerter gäller 30 dagar ifrån anbudsdatum om inte annat angivits.

Order
Alla ordrar bekräftas med e-postad orderbekräftelse.
Anmärkningar mot orderbekräftelsen ska göras inom 5 dagar.

Leverans
Allt gods levereras fritt vårt lager, om inte annat avtalats.
Transportskadat gods skall noteras på fraktsedeln innan kvittering sker samt omedelbart anmälas till transportföretaget.
Pall debiteras separat på fakturan om inget annat är överenskommet.

Reklamationer
Reklamation på leverans måste göras inom 7 dagar efter mottagen leverans.

Retur
Retur godkänns enbart efter skriftligt medgivande. Förutsatt är att produkten är oanvänd och i originalförpackning.

Betalningsvillkor
Betalning ska ske inom 30 dagar. Vid betalning efter förfallodagen uttages dröjsmålsränta med 18%.

Äganderätt
Levererat gods är säljarens egendom tills full likvid erlagts.

Priser
Skandiatape förbehåller sig rätten att ändra priser vid förändring av skatter tullar, valutakurser eller andra offentliga pålagor.

Skandiatape

Skandiatape AB

Brobyvägen 5A

574 72 Landsbro

office@skandiatape.com

Växel +46(0)8-807940